Gezondheidsmassages -> Counseling

Coaching
Counseling afspraak

COUNSELING

Counseling is een vorm van psychosociale hulpverlening. Ik stel me gelijkwaardig op aan de cliënt. Counseling is geen psychotherapie of gedragstherapie. Een counselor helpt de cliënt eerst om zelf zijn situatie te analyseren. Vervolgens wordt de cliënt gestimuleerd om oplossingen te bedenken die weer leiden tot een actieplan.

Voor counseling is het belangrijk dat de counselor het vermogen heeft zich in te leven in de gevoelswereld van de cliënt. Dit wordt empathie genoemd.  Dan kan er ook worden gekeken hoe er omgegaan kan worden met de oorspronkelijke fysieke klacht waarvoor men in de praktijk is gekomen. Het is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:

  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

Sportmassage